ANNA KNUTSON
Leave of absence

  • Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, 2018-
  • SEB Pension & Försäkring, 2017-2018
  • LL.M., Uppsala University, 2017
  • Bankruptcy and insolvency
  • Private client